<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6009821329223311696\x26blogName\x3d*Lu*+photos\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://haos-vizual.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dro\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://haos-vizual.blogspot.com/\x26vt\x3d-3113793066768385632', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

About

"www.haos-total.blogspot.com"

Timetables luni, 15 septembrie 2008 |Scuze de tentativa creepy, da' noh, asa mi-au placut mie.
Urmatoarele sunt culese de mine de pe net.

It was summer luni, 1 septembrie 2008 |
Stay tuned, urmeaza sa pun si un slideshow si cu celelalte poze, sa vedeti si restul personajelor:)
Insanity sâmbătă, 31 mai 2008 |

Fresh luni, 5 mai 2008 |

Cerul era ireal de albastru si iarba era ireal de verde. Te imbatai cu prospetime...Yellow duminică, 6 aprilie 2008 |


PS: Niciun pui nu a fost ranit sau chinuit in timpul poznarii. Cel putin nu de mine..

Why should you? sâmbătă, 29 martie 2008 |
Culooori cu trei o sâmbătă, 22 martie 2008 |

Trecea odata un vas mare si portocaliu ce avea agatat de catarg o mâţă grasă...

Fill me with meaningful content

"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"